วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ และ สาขาวิชาการตลาด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน เข้าอบรมและทำการทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ