วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จำนวน: 12 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ