วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยากรบรรยายโดย นายภูมิพัฒน์ ปรางทอง โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ ครูสาขางานยานยนต์ ครูสาขางานไฟฟ้า กำลัง ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูสาขางานแมคคาทรอนิกส์ เข้ารับการอบรมฯ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 11 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ