วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าปฐมนิเทศรับฟังการแนะนำข้อมูลความรู้ ข้อกำหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยมี หัวหน้างานแต่ละงานให้ความรู้รายละเอียดของงานเพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อสอบถาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 10 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ