วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 9 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ