วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข็มที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับวัคซีน ระดับชั้น ปวช. 1,308 คน ระดับชั้น ปวส. 457 คน รวมทั้งหมด 1,765 คน โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้กำลังใจผู้ที่มาฉีดวัคซีนครั้งนี้ ณ จุดให้บริการรับวัคซีน วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ