วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:การประชุมอนุกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด 2 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ