วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
»ร่างประกาศประชาพิจารการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
»ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
» ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ดังรายละเอียดตามนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมครู ครั้งที่ 4/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม การประชุม “การใช้งานโปรแกรมฐานความร่วมมือ” นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ